VÄLKOMMEN!


BWS Sverige är en förening för Beckwith-Wiedemanns syndrom och relaterade tillstånd.


För att bli medlem ska man ha diagnosen Beckwith-Wiedemanns syndrom, hemihypertrofi, Simpson-Golabi-Behmel syndrom eller vara närstående någon som har en av diagnosernaStödmedlem kan den bli som av annan anledning är intresserad. Till exempel läkare, forskare, släkt och vänner


För att bli medlem maila bwssverige@gmail.com.

Medlemsavgiften är 300 kr per år och betalas in på plusgirokonto 1197952-3. Vi har även en grupp på facebook för medlemmar.