Om oss


Vi vill sprida information om Beckwith-Wiedemanns syndrom och relaterade tillstånd.


Föreningen är en medlemsförening i Sällsynta diagnoser, ett riksförbund för sällsynta diagnoser
 
Vi anordna familjeträffar minst en gång per år och på så sätt vara ett stöd för medlemmarna och underlätta för dem att få kontakt med andra familjer.
Vi vill även främja forskningen kring Beckwith- Wiedemanns syndrom.